Skip to content →

סטאלג - פודקאסט | מקריאים סטאלגים Posts

סטאג 13 – חלק 2 – לאה לב + אזעקה + הודעה מיוחדת

אורי, ירדן ונאור קוראים את סטאלג 13 יחד עם לאה לב. בסוף הפרק אורי ונאור מחליטים להפסיק את לקרוא את הסטאלג הזה ולעבור לסטאלג הבא.…

Leave a Comment

סטאלג 13 – הסטאלג הראשון אי פעם – חלק 1 (אורח: גיא אדלר)

ירדן, נאור ואורי קוראים את ‘סטאלג 13’ מאת ‘מייק באדן’ – הסטאלג הראשון שראה אור אי פעם, והמציא את הז’אנר כולו. אורח מיוחד: גיא אדלר,…

Leave a Comment

סטאלג 217 – חלק 1 – אורחת: תמר בלומנפלד

ירדן, אורי, נאור ותמר בלומנפלד מקריאים את ‘סטאלג 217’ מאת ‘ויקטור בולדר’. תודה רבה להדי אור, אספן ישראליינה, שאירח אותנו במוזיאון שלו ואפשר לנו לקרוא…

Leave a Comment

בונוס – שיחה על סטאלגים עם האספן הדי אור

אורי, ירדן ונאור משוחחים עם הדי אור, אספן ישראליאנה והבעלים של אחד העותקים היחידים של ‘שולץ’. איך הוא השיג את הספר? וכמה הספר שווה היום?…

Leave a Comment

הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ – חלק 7 ואחרון

אורי, ירדן ונאור קוראים את הסטאלג המפורסם והנורא מכולם – ‘הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ’ מאת ‘מוניק קורנו’. תודה רבה להדי אור, אספן ישראליינה,…

Leave a Comment

הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ – חלק 6

אורי, ירדן ונאור קוראים את הסטאלג המפורסם והנורא מכולם – ‘הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ’ מאת ‘מוניק קורנו’. תודה רבה להדי אור, אספן ישראליינה,…

Leave a Comment

הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ – חלק 5

אורי, ירדן ונאור קוראים את הסטאלג המפורסם והנורא מכולם – ‘הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ’ מאת ‘מוניק קורנו’. תודה רבה להדי אור, אספן ישראליינה,…

Leave a Comment

הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ – חלק 4

אורי, ירדן ונאור קוראים את הסטאלג המפורסם והנורא מכולם – ‘הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ’ מאת ‘מוניק קורנו’. תודה רבה להדי אור, אספן ישראליינה,…

Leave a Comment

הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ – חלק 3

אורי, ירדן ונאור קוראים את הסטאלג המפורסם והנורא מכולם – ‘הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ’ מאת ‘מוניק קורנו’. תודה רבה להדי אור, אספן ישראליינה,…

Leave a Comment

הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ – חלק 2

אורי, ירדן ונאור קוראים את הסטאלג המפורסם והנורא מכולם – ‘הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ’ מאת ‘מוניק קורנו’. תודה רבה להדי אור, אספן ישראליינה,…

Leave a Comment

הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ – חלק 1

אורי, ירדן ונאור קוראים את הסטאלג המפורסם והנורא מכולם – ‘הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ’ מאת ‘מוניק קורנו’. הספר יצא לאור בשנת 1962, והוביל…

Leave a Comment